WCZESNE WSPOMAGANIE

******************************************************************

DRODZY RODZICE

Nasza szkoła oferuje bezpłatne zajęcia z zakresu

WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA

******************************************************************

******************************************************************

WCZESNE  WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA W PIGUŁCE

******************************************************************

1. Wczesne Wspomaganie – bezpłatna pomoc psychologiczno pedagogiczna i rehabilitacyjna

******************************************************************

2. Dla kogo? – dla dzieci w wieku od 0 do rozpoczęcia nauki w szkole, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju z uwagi na nieprawidłowości rozwojowe – dla dzieci z Gminy Pszczyna /za zgodą organu prowadzącego przyjmujemy dzieci   z innych gmin/

******************************************************************

3. Gdzie i kiedy? – zajęcia odbywają się na terenie naszej szkoły od poniedziałku  do piątku w wymiarze do 8 godzin/miesiąc dla każdego dziecka; zajęcia mają charakter indywidualny i/lub grupowy

******************************************************************

4. Jak długo można korzystać ze wspomagania? – dziecko raz przyjęte na zajęcia w ramach WWRD będzie mogło z nich korzystać do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego (dla niektórych dzieci oznacza to systematyczną nieodpłatną pracę ze specjalistami przez długi czas) – oczywiście na podstawie ważnej opinii PPP

******************************************************************

5. Co należy zrobić aby skorzystać z pomocy w ramach WWRD:
Zgłosić się do NAS, a my udzielimy niezbędnych informacji  Tel. 0 32 210 42 21

 • dzieci nie posiadające opinii o potrzebie wczesnego wspomagania:
  Należy  skontaktować się z  poradnią psychologiczno pedagogiczną  w celu diagnozy dziecka i jeżeli zachodzi taka potrzeba, wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania
 • dzieci posiadające już  opinię o potrzebie wczesnego wspomagania :
  Należy umówić się z nami na spotkanie w celu przekazania wszystkich niezbędnych dokumentów i dokonania koniecznych formalności.

******************************************************************

6. Ważne daty – im szybciej tym lepiej dla waszego dziecka

******************************************************************

7. Działamy w zakresie Wczesnego Wspomagania już od roku szkolnego 2004/2005 do nadal

******************************************************************

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

******************************************************************

******************************************************************

Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka

******************************************************************

to szereg działań rehabilitacyjnych, pedagogicznych, psychologicznych, medycznych, skierowanych na dziecko i działań wspierających , skierowanych na rodzinę dziecka podjętych i wynikających bezpośrednio z rozpoznania zaburzeń rozwojowych

******************************************************************

Wczesnym wspomaganiem powinny być objęte dzieci ze wszystkimi problemami rozwojowymi , a w szczególności:

******************************************************************

- z uszkodzonym wzrokiem

- z uszkodzonym słuchem

- z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją

- z niepełnosprawnością umysłową

- z zaburzeniami sprzężonymi

- z autyzmem i innymi zaburzeniami współtowarzyszącymi

- z zaburzeniami zachowania

- z wolniejszym i nieharmonijnym rozwojem

******************************************************************

******************************************************************

PROPONUJEMY

******************************************************************

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE ZE SPECJALISTAMI:

******************************************************************

● PEDAGOG / terapia pedagogiczna/

● PSYCHOLOG /stymulacja ogólnorozwojowa/

● LOGOPEDA /zaburzenia mowy/

● FIZJOTERAPEUTA /rehabilitacja ruchowa/

● OLIGOFRENOPEDAGOG /obniżenie tempa rozwoju/

● SURDOPEDAGOG / zaburzenia słuchu/

● TYFLOPEDAGOG /zaburzenia wzroku/

******************************************************************

ZAJĘCIA GRUPOWE:

*****************************************************************

● Zajęcia „Wspomaganie rozwoju poprzez ruch i zabawę” – elementy W.Sherborne,

Knillów; SI; terapii psychomotorycznej,itp. /prowadzący: M.Ryś i M. Jaworska/

******************************************************************

******************************************************************

SKŁAD  ZESPOŁU w roku szkolnym 2013/2014

******************************************************************

 • mgr Paweł Więcekdyrektor szkoły – przewodniczący Zespołu
 • mgr Aleksandra Kaperapedagog  – zajęcia indywidualne i grupowa terapia pedagogiczna
 • mgr Mirela Błąkała oligofrenopedagog
 • mgr Izabela Jankowska - logopeda
 • mgr Magdalena Jaworskapsycholog – zaj. indywidualne i grupowe
 • mgr Małgorzata Ryśfizjoterapeuta – zaj. indywidualne i grupowe /koordynator /
 • mgr Beata Duraj – surdopedagog
 • Barbara Fojcikoligofrenopedagog
 • mgr Joanna Nowak – oligofrenopedagog

******************************************************************

Bliższe informacje można uzyskać

pod numerem telefonu /032/ 210 42 21/

******************************************************************

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO GALERII ZDJĘĆ I WSPOMNIEŃ

na stronie głównej naszej szkoły – miłego oglądania i czytania

******************************************************************************


******************************************************************